OPAL- BUILDING , spol. s r.o
Staviame pre Vás...

Služby

Zmluvný spôsob realizácie:

na základe zmluvy o dielo realizujeme práce ako subdodávateľská firma.

Práce vykonávajú naši zamestnanci , ktorí sú na Slovensku sociálne (formulár A1)a daňovo príslušní a na prácu v zahraničí sa využíva tzv. inštitút vyslania.