OPAL- BUILDING , spol. s r.o
Staviame pre Vás...

Úvod

Dátum vzniku: 19.05.1992

Hlavná špecializácia:

stavebná činnosť – vykonávanie tesárskych, betonárskych a armovacích prác pri výstavbe infraštruktúry ( mosty, tunely) a priemyselných objektov

Činnosť v krajinách:

Švédsko, Nórsko, Dánsko, Holandsko, Nemecko